Relaxační zahrada

Pacienti na hematoonkologickém oddělení, převážně děti s leukemií, jsou nuceni v rámci protokolární léčby trávit týdny i měsíce na oddělení a jsou velmi omezeni v možnosti pohybovat se venku. Procházky, běhání a hraní si na dětském hřišti je pro jejich věk přirozená a samozřejmá věc. Fakt, že si nemohou jít „ normálně hrát ven", je pro ně mnohdy více traumatizující než vlastní terapeutické výkony, které bývají jednorázové.

Prostředí ve FN Lochotín je velmi pěkné a mohlo by se zdát, že děti si mohou hrát v zeleni areálu nemocnice, ale specifickým problémem těchto dětí je chemoterapeutiky navozený závažný defekt imunity. Styk s ostatními, jakkoli nemocnými pacienty, je pro ně ohrožujícím a komplikujícím aspektem léčby a mohly by se dostat do velmi těžkého stavu nezvládnutelné infekce. Haima Plzeň navrhla managementu FN Plzeň projekt“ Relaxační zahrada“. Smyslem projektu bylo využít prostor před okny dětského oddělení jako místa pro oddych a hru. Zároveň jeho ohrazení 

zajistí "semiizolované" prostředí s minimální možností nákazy infekční chorobou.

Projekt byl schválen. Finance pro výstavbu jsme získali od sponzorů a z dotace. A v roce 2006 se slavnostně otevřela Relaxační zahrada pro hematoonkologické oddělení DK FN Plzeň.

Od té doby plní všechna naše očekávání.

  • Stala se výborným stimulačním prostředkem. Pokud má dítě slíbeno, že půjde na procházku do zahrady, má po celý den výrazně lepší náladu a veškeré nepříjemné výkony lépe snáší. U závažně nemocného dítěte je každý takto "pozitivní" den k nezaplacení.
  • Naše děti i rehabilitační pracovnice se velmi těší na příznivé počasí, protože cvičení probíhají právě na zahradě.
  • Velmi důležitou roli hraje zahrada v podpoře rodinných vztahů našich leukemiků. Děti jsou hospitalizované s jedním rodičem, zahrada nabízí krásné, klidné a soukromé setkání pro návštěvy ostatních členů rodiny – sourozenci, prarodiče, kamarádi.
  • Podstatným faktem je i to, že relaxační zahrada se nachází přímo proti oknům našeho oddělení a výhled do pěkně udržované zeleně a na hrací prvky je lepší, než původní výhled na zaparkovaná auta. Prakticky došlo k optickému oddělení dětských pokojů od parkoviště.

Fotogalerie