Chci přispět

Příspěvek můžete také darovat snadno a rychle pomocí QR kódu a vašeho internetového bankovnictví.

IMAGE: Příspěvek můžete také darovat snadno a rychle pomocí QR kódu a vašeho internetového bankovnictví.

HAIMA Plzeň z.s.

HAIMA Plzeň - zapsaný spolek, jehož posláním je zkvalitnění života postižených dětí. Spojuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese, rodiče a přátele dětí s onemocněním leukémie.

HAIMA byla založena jako Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby roce 1991 ve Fakultní nemocnici Motol-Praha, při hematologickém oddělení II. Interní kliniky. Zde se podílela na vzniku Národního registru - databanky kostní dřeně.

Napomáhala svými aktivitami vylepšit nemocniční prostředí na všech dětských hematologických odděleních v České republice. Postupně vznikala centra HAIMY ve formě - občanská sdružení, v jednotlivých regionech a pracovala samostatně. V roce 2016 došlo k transformaci občanských sdružení na spolky zapsané ve společném registru.

Pro Plzeňský a Karlovarský kraj jsme založili HAIMU Plzeň v roce 2000, při hematologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, za podpory vedení kliniky a lékařského personálu.

Číslo účtu pro příspěvky: 1013005075 / 5500

Transparentní účet Raiffeisen Bank.


Chci pomoci osobně