O nás

HAIMA Plzeň z. s.

 

dobrovolný spolek pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby

 

HAIMA Plzeň z.s. - dobrovolný spolek pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby. Jeho posláním je zkvalitnit život nemocných dětí. Spojuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese, rodiče a přátele dětí s onemocněním leukémie. HAIMA byla založena ve formě „občanské sdružení“ v roce 1991
ve Fakultní nemocnici Motol-Praha, při hematologickém oddělení II. Interní kliniky. Zde se podílela na vzniku Národního registru - databanky kostní dřeně.  

Svými aktivitami napomáhala vylepšit nemocniční prostředí na všech dětských hematologických odděleních v České republice. Postupně dala podnět ke vzniku center HAIMY v jednotlivých regionech. Nově založená občanská sdružení pracovala samostatně.

Pro Plzeňský a Karlovarský kraj jsme založili HAIMU Plzeň v roce 2000 při hematologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a to

za podpory vedení kliniky a lékařského personálu. V roce 2014 došlo k transformaci „občanských sdružení“ dle znění zákona č.89/2012Sb,/NOZ/na „spolky“.
V současné době je oficiálním názvem – HAIMA Plzeň z. s. /zapsaný spolek/. Pro naplnění poslání - pomoci nemocným dětem si stanovujeme několik základních cílů. K nejpodstatnějším patří:

  •  zkvalitnění léčby, 
  • adaptace pacienta a jeho rodiny na dlouhou a obtížnou léčbu, 
  • pomoc při návratu do normálního života. 

Pro dosažení uvedených cílů vytváříme podmínky především svou charitativní činností:

  • získávání finančních prostředků a sponzorských darů pro nákup přístrojů a pomůcek k zajištění co nejlepší lékařské i ošetřovatelské péče,
  • zlepšování prostředí pro dětské pacienty přímým nákupem vybavení, 
  • konání veřejných sbírek, kde se získávají finanční prostředky a zároveň je veřejnost se seznámena s činností spolku HAIMA Plzeň
  • organizování rekondičních pobytů v přírodě pro děti a jejich rodiče i během léčby, 
  • vedení dětských pacientů a rodiny v průběhu nemoci i po jejím odeznění s cílem zlepšit fyzickou a psychickou kondici. 

Náš dobrovolný spolek má v současné době 35 členů - rodiče postižených dětí a také členy z řad personálu. Během působení Haimy Plzeň z.s. 
na hematoonkologickém oddělení se nám podařilo získat finanční prostředky ze sponzorských darů firem i jednotlivců. Studenti gymnázia L. Pika nám opakovaně darovali výtěžek z akce "Úklid lesa kolem Boleveckého rybníka". Získali jsme dotace od ÚMO3, ÚMO4Nadace 700 let města Plzně. Příspěvky od společnosti ČEZ doplnily finance k nákupu dražších přístrojů. Velmi nám pomohla spolupráce s agenturou RENASbírky do pokladniček jsme pořádali na zámku Kozel, v Západočeské galerii, v knihkupectví Fraus a v obchodě U Anděla.

Léčba leukémie představuje pro dítě a jeho rodinu velkou psychickou i fyzickou zátěž. Během chemoterapie tráví dítě na lůžku v nemocničním pokoji

i na několik týdnů až měsíců. Pro zlepšení psychického stavu je nutný citlivý přístup personálu, možnost přítomnosti rodiče po dobu hospitalizace
a samozřejmě i dostupné vybavení, které připomíná a dočasně nahrazuje domov, tzn. knihy, televize, video, počítač, notebook, hračky a další. 

Díky zakoupeným finančním prostředkům jsme mohli zakoupit potřebné přístroje a vybavení hematoonkologického oddělení, jako jsou myčka nádobí,
MW kombi s horkovzdušnou na izolační pokoj, infuzní pumpy, monitory vitálních funkcí, digitální fotoaparát a diagnostické vybavení k mikroskopu,
pulsní oxymetry, ušní teploměry, fonendoskopy na izolační pokoje, lampičky k lůžkům, váhy digitální osobní, televizory, magnetofony s CD,
barevné povlečení, pyžama, kazety, CD nosiče s pohádkami a písničkami, knihy, průběžně psací potřeby.

Zároveň prostředky využíváme k výletům do zoologických zahrad v ČR a financujeme rekondiční pobyty v horách. Za menší částky z veřejných sbírek jsme pořídili drobnější pomůcky - rehabilitační míče, inhalátor ultrazvukový, rychlovarnou konvici apod. 

Pro členy, děti a rodiče pořádáme 2x ročně setkání u příležitosti mikulášských či vánočních oslav a valných hromad. Na besídce děti potěšíme malým dárkem a bohatým programem. Ani ve dnech svých narozenin nepřijdou právě hospitalizované děti o dárek a malou oslavu. 
S dosaženými výsledky naší činnosti jsme velmi spokojeni, i když se nejedná o velké akce nebo nákupy drahých přístrojů. 
Většina veřejnosti o HAIMĚ Plzeň z.s. neví, nevydáváme velké částky na reklamu.

 
Věříme, že když je potřeba, oslovíme ty správné lidi, kterým není osud onkologicky nemocných dětí lhostejný.